Tea Coffee در زبان انگلیسی به معنی چای و قهوه است. در زبان فرانسه Petit Cafe تی کافه خوانده میشود که به معنی کافه کوچولو بوده و در گویش رشتی نیز تی کافه به معنی "کافه تو" میباشد. فروشگاه تی کافه در سال 1394 با شعار "هر آنچه از قهوه و چای میخواهید" و با هدف فراهم نمودن ملزومات مورد نیاز دوستداران قهوه و چای شروع به فعالیت نمود.  تی کافه اینجاست تا تجربه یک خرید لذت بخش را برای شما فراهم نماید.